OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SE ŘIĎTE NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, TYTO STRÁNKY PROSÍM OPUSŤTE. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ UVÁDÍME NA KONCI.

Duševní vlastnictví

Společnost Nissan je vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví ve vztahu k této webové stránce, pokud není výslovně uvedeno jinak. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání částí nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nissan je zakázáno. Máte právo stránku pouze prohlížet a tisknout materiály v ní obsažené jenom pro osobní potřebu (neobchodní použití) nebo jako zdroj informací o výrobcích nebo službách společnosti Nissan za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny. Webovou stránku či její část nesmíte jinak kopírovat, publikovat ani měnit nebo dále prodávat jakékoliv informace, které jste si na ní přečetli nebo z ní vytiskli.

Nahoru

Výrobky a ceny

Společnost Nissan se neustále snaží své výrobky a služby zlepšovat. Veškeré informace na této webové stránce proto podléhají změnám. Specifikace, modely, ceny všech položek na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely, nemohou být považovány za návrh smlouvy a nemusí být aktuální v době, kdy je prohlížíte. Veškeré ceny uvedené na této stránce jsou nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Kontaktujte, prosím, vašeho místního autorizovaného dealera, popřípadě, pokud jste fleetový zákazník, místního manažera pro fleetový prodej, aby vám poskytl nejnovější informace a potvrdil veškeré specifikace a ceny. V důsledku povahy technologie se muže stát, že barvy uvedené na webové stránce neodpovídají skutečným barvám.

Nahoru

Právní informace – všeobecné podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti Nissan souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami. Prosíme, seznamte se s těmito všeobecnými podmínkami, které platí pro tuto webovou stránku. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek a Váš vztah ke společnosti Nissan se řídí právem České republiky. Některé termíny zde použité jsou definovány na konci tohoto textu.

Nahoru

Riziko a omezení odpovědnosti

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Tato webová stránka, její obsah, a jakékoli výrobky nebo služby zde nabízené či uvedené jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici a přístupné“. Společnost Nissan, Nissan Group, jejich zaměstnanci či zástupci neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Společnost Nissan neposkytuje záruku, že tato webová stránky bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Společnost Nissan si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup. Společnost Nissan nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek neumístěných na této webové stránce či jakéhokoli jiného serveru/webové stránky, na něž zde bude případně odkaz. Společnost Nissan tedy nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv servery/webovými stránkami na této webové stránce odkazovanými nebo přístupnými pomocí odkazu zde uvedeného, včetně mimo jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje zákony nebo práva jakékoli další osoby či subjektu.

Nahoru

Spolehlivost informací

Společnost Nissan vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na této webové stránce publikovaných, může však dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení společností Nissan opraveny. Společnost Nissan může kdykoli upravit jakýkoli materiál na této webové stránce, a to i bez upozornění. Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění. Společnost Nissan upozorňuje, že z technických důvodů nemusí webová stránka obsahovat v době Vašeho přístupu aktuální informace.

Nahoru

Jak kontaktovat společnost

Pokud potřebujete Společnost Nissan kontaktovat, napište laskavě na tuto adresu: Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, Infopark sétány 3/B, 1117-Budapešť, Maďarsko; E-mail: czechrep@nissan-services.eu nebo můžete kontaktovat naši organizační složku se sídlem v České republice: Antala Staška 2027/77, Praha 4 Krč, 140 00, telefonní číslo 800 23 23 23.

Nahoru

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

ASpolečnost Nissan Sales CEE Kft. a další níže uvedené osoby, jakožto správci osobních údajů, jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněny zpracovávat Vaše osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem.
„Souhlasím s tím, aby společnost Nissan Sales CEE Kft., se sídlem Infopark sétány 3/B, 1117-Budapešt, Maďarsko, registrační číslo: Cg. 01-09-735739 sama a/nebo prostřednictvím svého odštěpného závodu v České republice Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem: Antala Staška 2027/77, Praha 4 Krč, 140 00, IČ: 27248011, a dále ve stejném rozsahu rovněž jí jmenovaní Autorizovaní Dealeři Nissan, Autorizovaná Servisní Střediska Nissan, společnost Nissan-Europe S.A.S. (2, Avenue du Vieil Etang 78180 Montigny-le-Bretonneux, France) a společnost Nissan International SA (Zone d'activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Švýcarsko) (každá z těchto společností dále jen jako „správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala mnou vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům.
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasím rovněž, aby mi byla prostřednictvím mého elektronického kontaktu, který jsem vložil/a do určených formulářů k tomuto, správcem zasílána obchodní sdělení. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k těmto osobním údajům, jsem oprávněn/a je opravit a dále že disponuji oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasím dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Byl/a jsem informován/a, že jejich seznam je na požádání k dispozici u správce, přičemž Nissan Sales CEE Kft. lze v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento můj souhlas uděluji na dobu 10ti let s tím, že jej mohu kdykoliv předtím odvolat telefonicky na čísle 800 23 23 23, e-mailem na e-mailové adrese czechrep@nissan-services.eu popřípadě písemně na adrese Nissan Sales CEE Kft., se sídlem Infopark sétány 3/B, 1117- Budapešť, Maďarsko. Byl/a jsem informován/a, že na těchto adresách mohu získat informace o mnou poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění.“

Nahoru

Zabezpečení ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti Nissan bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti Nissan.

Nahoru

Cookies

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače nebo mobilního telefonu ukládají vámi navštívené webové stránky. Používání souborů cookie je velice rozšířené. Jeho cílem je dosáhnout efektivního fungování webových stránek nebo zlepšení uživatelského prožitku a rovněž poskytnout majitelům webových stránek určité informace. Naše cookies mohou obsahovat informace o vašich online preferencích a umožňují nám přizpůsobit naše webové stránky vašim zájmům.

Jak můžete přijmout nebo odmítnout používání cookies?

Uživatelé mají možnost nastavit svá zařízení tak, aby přijímala všechny soubory cookies, informovala je o jejich ukládání, nebo aby soubory cookies nepřijímala vůbec. Poslední z těchto možností však povede k tomu, že příslušný uživatel nebude mít přístup k některým přizpůsobeným službám a nebude moci plně využívat veškeré funkce našich webových stránek.

Pokud si obecně nepřejete cookies dostávat nebo pokud nesouhlasíte s ukládáním jen některých cookies, můžete odpovídajícím způsobem změnit nastavení ve svém prohlížeči. Každý prohlížeč je jiný, proto si změnu nastavení cookies ve svém prohlížeči prosím zjistěte v nabídce „Nápověda“.

Jak cookies využíváme?
Informace získávané prostřednictvím cookies nám pomáhají analyzovat, jak používáte naše webové stránky, a umožňují nám nabídnout vám při návštěvě našich stránek lepší uživatelský prožitek. Z informací, které naše cookies shromažďují, nelze identifikovat, kdo jste. Na základě těchto informací vám ani nelze zasílat e-mailem nebo poštou reklamní sdělení. Kromě toho nemáme ani v úmyslu využívat soubory cookie k personalizovaným reklamám pro děti.

Jaké typy cookies používáme a pro jaké účely?

Cookies vyžadované z technických důvodů
Některé cookies jsou nezbytně nutné pro používání našich webových stránek nebo některých jejich funkcí. Tyto funkční cookies nelze při používání našich stránek odmítnout. Patří sem cookies informující nás o tom, zda uživatel souhlasil se zasíláním cookies našimi webovými stránkami či nikoli.

Cookies relace a preferenční cookies
Cookies relace můžeme používat k usnadnění fungování našich webových stránek, například umožnit uživateli procházet různé stránky. Tyto soubory cookie vyprší na konci relace uživatele (např. když uživatel zavře okno prohlížeče). Můžeme rovněž používat cookies, které přetrvávají po delší dobu a pamatují si vaše preference a volby na našich webových stránkách. Tyto cookies obecně nemívají životnost delší než dva roky.

Analytické cookies
Analytické cookies můžeme používat k vylepšení výkonu našich webových stránek díky shromažďování informací o tom, kolik návštěvníků máme, odkud se návštěvníci na naše stránky dostali a jak je využívají (např. stránky, které nejčastěji navštěvuje většina uživatelů). K tomuto účelu můžeme používat analytické nástroje následujících poskytovatelů a související cookies:
Google Analytics : Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics
Omniture : Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů služby Omniture
ThisMoment : Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů služby ThisMoment

Cookies sociálních sítí
Naše webové stránky mohou obsahovat funkce webových stránek třetích stran, zejména některých sociálních sítí. Tyto funkce jsou někdy opatřeny skripty nebo jinými prvky, které mohou číst a někdy ukládat cookies z těchto sociálních sítí do vašeho zařízení. Takovéto cookies umožňují personalizaci reklamy. Vzhledem k tomu, že k těmto cookies ani k údajům, které shromažďují, nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu, neboť jsme pouze provozovatelem webových stránek Nissan, rádi bychom vás informovali o této skutečnosti a získali váš souhlas s těmito prvky. Další informace naleznete níže v seznamu cookies sociálních sítí.

Facebook.
Následující funkce sociální sítě Facebook mohou být začleněny do našich webových stránek a mohou číst nebo ukládat cookies z Facebooku:
Facebookové tlačítko To se mi líbí (umožňuje uživateli označit oblíbenou položku na Facebooku)
Facebook Connect (umožňuje uživateli přihlásit se ke svému účtu na Facebooku a komunikovat s našimi webovými stránkami prostřednictvím tohoto účtu)
Možnost Sdílet na Facebooku (umožňuje uživateli sdílet položky na Facebooku)
Sociální graf sítě Facebook (umožňuje našim webovým stránkám získávat prvky z Facebooku, jako jsou například obrázky z profilu uživatele nebo veřejné příspěvky na Facebooku)
Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů sociální sítě Facebook
Kliknutím zde zobrazíte informace o cookies sociální sítě Facebook

YouTube a Google.
Následující funkce serverů YouTube a Google mohou být začleněny do našich webových stránek a mohou číst nebo ukládat cookies z YouTube nebo Google:
Služba přehrávání videa YouTube (umožňuje prohlížení videí z YouTube na našich stránkách)
Přihlášení k účtu YouTube (umožňuje uživateli přihlásit se ke svému účtu na YouTube a komunikovat s DEC prostřednictvím tohoto účtu)
Tlačítko Google +1 (umožňuje uživateli přidat záložku s položkou na účet Google+)
Přihlášení na Google (umožňuje uživateli přihlásit se ke svému účtu na Google a komunikovat s našimi webovými stránkami prostřednictvím tohoto účtu)
Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (platné i pro YouTube)

Twitter.
Následující funkce sítě Twitter mohou být začleněny do našich webových stránek a mohou číst nebo ukládat cookies z Twitteru:
Přihlášení na Twitter (umožňuje uživateli přihlásit se ke svému účtu na Twitteru a komunikovat s našimi webovými stránkami prostřednictvím tohoto účtu)
Sdílení na Twitteru
Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů sociální sítě Twitter

Flickr.
Následující funkce služby Flickr mohou být začleněny do našich webových stránek a mohou číst nebo ukládat cookies z Flickru:
Přihlášení ke službě Flickr (umožňuje uživateli přihlásit se ke svému účtu na Flickru a komunikovat s našimi webovými stránkami prostřednictvím tohoto účtu)
Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů služby Flickr

Instagram.
Následující funkce aplikace Instagram mohou být začleněny do našich webových stránek a mohou číst nebo ukládat cookies z Instagramu:
Přihlášení do aplikace Instagram (umožňuje uživateli přihlásit se ke svému účtu v aplikaci Instagram a komunikovat s našimi webovými stránkami prostřednictvím tohoto účtu)
Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů aplikace Instagram

Pinterest.
Následující funkce stránek Pinterest mohou být začleněny do našich webových stránek a mohou číst nebo ukládat soubory cookies ze stránek Pinterest:
Tlačítko Pin-It (umožňuje uživateli připnout položku na svou stránku Pinterest)
Kliknutím zde zobrazíte Zásady ochrany osobních údajů služby Pinterest

Nahoru

Definice

„Autorizovaný dealer/opravce” - člen sítě autorizovaných dealerů/opravců; „Síť autorizovaných dealerů/opravců” - osoby, které jmenovala společnost Nissan jako autorizované dealery/opravce v České republice; „Práva duševního vlastnictví” - všechny typy vlastnických práv ve smyslu příslušných právních předpisů, včetně práva autorského, ochranných známek, vynálezu, průmyslových vzorů, užitných vzorů a nakládání s nimi; „Společnost Nissan” - Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka, se sídlem Infopark sétány 3/B, 1117-Budapešť, Maďarská republika, IC: Cg. 01-09-735739; „Organizační složka“ - Nissan Sales CEE Kft. - organizační složka společnosti Nissan se sídlem v České republice: Antala Staška 2027/77, Praha 4 Krč, 140 00; “Nissan Group” - Nissan Motor Limited, Japonsko a jeho dceřiné společnosti.

Nahoru

Věrostní Program


OBECNÝ ÚVOD
Věrnostní program YOU+NISSAN je určen výhradně pro majitele vozů značky Nissan. Přináší jim mnoho výhod, které jim ulehčí a zpříjemní život s jejich vozem. Členové mohou využívat rady a tipy, jež jim usnadní provoz automobilu, exkluzivní služby, speciální nabídky i pozvánky na zvláštní akce. Program YOU+NISSAN nabízí ve všech ohledech bezkonkurenční úroveň péče.
Věrnostní program YOU+NISSAN je program věrnostních karet, který zajišťuje společnost Nissan Sales CEE Kft. (dále jen „společnost“), společnost s ručením omezeným registrovaná v Maďarsku se sídlem na adrese 1117 Budapešť, Infopark sétány 3.
Členové programu prohlašují, že si přečetli níže uvedené podmínky a další ustanovení zveřejněná na webové stránce programu YOU+NISSAN (zejména podmínky konkrétních nabídek pro věrné zákazníky / podmínky kampaní), že je přijímají a že se jimi budou řídit.
• Česká republika: www.youplusnissan.cz
Tyto podmínky upravují vztah mezi členy programu a společností.
Společnost tyto podmínky může čas od času změnit. Případné změny budou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT A JAK?
Do programu se mohou přihlásit soukromí i firemní MAJITELÉ vozů Nissan (fyzické i právnické osoby), jejichž vůz byl vyroben jako automobil s levostranným řízením a původně zakoupen v autorizovaném dealerství Nissan v Evropě. Členy programu se mohou stát pouze osoby, jež jsou v dokumentech o registraci vozu uvedeny jako majitelé. Fyzické osoby se do programu mohou zapojit, pouze pokud již dovršily 18 let. U vozů Nissan financovaných prostřednictvím leasingu se členem může stát provozovatel uvedený v osvědčení o registraci vozidla.
Pokud nejste prvním majitelem vozu Nissan a jeho předchozí majitel se rovněž zaregistroval do programu YOU+NISSAN, společnost může požadovat další ověření vašich práv nebo souhlas a vyjádření předchozího majitele.
Zapojit se mohou pouze majitelé vozů Nissan, kteří se zaregistrují do programu YOU+NISSAN. Registrace je bezplatná.
Zaregistrovat se můžete na výše zmíněných webových stránkách nebo v kterémkoli dealerství Nissan, kde vám v případě potřeby se vším pomůže personál. Registraci můžete provést také offline, prostřednictvím offline registračního formuláře, který vám na požádání poskytne dealer vozů Nissan. Pokud se rozhodnete využít offline registrační formulář, prodejce či servisní poradce, který se vám věnuje, zadá – na základě mlčky předpokládaného oprávnění, jež mu vyplněním offline formuláře a jeho předáním dealerství poskytnete – data z formuláře do online systému YOU+NISSAN. Offline registrační formulář zůstane po dobu 5 (pěti) let uložen v archivu dealera vozů Nissan a po uplynutí této doby bude zničen.
Společnost má právo žadatele bez uvedení důvodů odmítnout. Rozhodnutí společnosti o přijetí či nepřijetí žadatele do programu je konečné.

ČLENSKÁ KARTA
Členové programu obdrží poštou členskou kartu. Společnost udělá vše pro to, aby členskou kartu odeslala do 1 měsíce od data registrace, nemůže ovšem přijmout odpovědnost za chyby, k nimž může dojít v souvislosti s poštovními službami nebo v důsledku poskytnutí neúplných či nepřesných údajů ze strany zákazníka.
Aby bylo možné čerpat výhody plynoucí z členství v programu, je nutné členství aktivovat. Aktivaci provedete kliknutím na aktivační odkaz v e-mailové zprávě, kterou obdržíte po registraci.
Slevy, na něž máte jako členové programu nárok, můžete využívat i v období mezi aktivací členství a převzetím členské karty. Členství můžete prokázat tak, že v dealerství/servisu Nissan předložíte vytištěný e-mail potvrzující registraci nebo tento e-mail ukážete ve svém chytrém telefonu nebo jiném elektronickém zařízení, které umožňuje zobrazení elektronické pošty.
Na členské kartě je vyznačeno jméno zákazníka a identifikační číslo vozidla. Členská karta náleží konkrétnímu zákazníkovi a není přenosná.
Jestliže zákazník členskou kartu ztratí nebo mu ji někdo odcizí, případně jej o ni připraví jiným způsobem, musí to do 30 dnů telefonicky ohlásit na zákaznické lince společnosti. Společnost mu bezplatně vystaví novou členskou kartu a ukončí platnost jeho původní karty.
V případě podezření, že je členská karta zneužívána, si společnost vyhrazuje právo dle vlastního uvážení požádat o okamžité vrácení členské karty a odmítnout vystavení nové karty.

VÝHODY, NABÍDKY PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY A KAMPANĚ
Oprávnění držitelé členské karty věrnostního programu YOU+NISSAN mají nárok na výhody a odměny, jež společnost čas od času nabízí buď formou přímých sdělení, nebo formou sdělení zveřejněných na webové stránce. Výhody/slevy je možné využít pouze v autorizovaných dealerstvích/servisech Nissan v Maďarsku, České republice, Polsku a na Slovensku. Slevy na služby mohou být poskytnuty pouze ve vztahu k fakturám a vyúčtováním vystaveným na jméno držitele věrnostní karty. Není možné poskytnout jakékoliv slevy či jiné výhody na služby, jež byly, ať již přímo či nepřímo, hrazeny ze strany pojišťovny.
Informace o aktuálních nabídkách pro věrné zákazníky a probíhajících kampaních jsou k dispozici na webové stránce programu YOU+NISSAN.
Při ověřování, zda jsou splněna pravidla konkrétní kampaně, může společnost kromě členské karty požadovat také předložení dalších dokumentů, mimo jiné dokladů o registraci vozidla (Česká republika: osvědčení o registraci vozidla), řidičského průkazu apod.


KOMBINOVÁNÍ NABÍDEK PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY S DALŠÍMI SLEVAMI:
Některé věrnostní slevy je možné kombinovat s jinými slevami. Pravidla kombinování slev se u jednotlivých modelů mohou lišit. Bližší informace o možnosti kombinování slev najdete v podmínkách konkrétní nabídky pro věrné zákazníky, kterou chcete využít.
Věrnostní slevy na služby NELZE kombinovat s dalšími slevami na služby.

UKONČENÍ PLATNOSTI KARTY A ČLENSTVÍ
Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukončit platnost konkrétní členské karty a dokonce i celého věrnostního programu. Důvodem k okamžitému zrušení členství a odebrání karty může být jakékoli zneužití členské karty či porušení podmínek stanovených v tomto dokumentu nebo na webové stránce společnosti.
Členové mají právo svou účast v programu kdykoli ukončit.
Jestliže zákazník svůj vůz prodá nebo jestliže je vůz odcizen, vyřazen z provozu nebo členovi jakkoli jinak odňat, je člen programu povinen jej do 30 dnů vymazat ze svého profilu a dojednat s pracovníky zákaznické linky odevzdání členské karty či vydání nové karty, podle toho, zda stále splňuje podmínky pro účast v programu YOU+NISSAN.
Pokud by nově registrovaný člen tvrdil, že je majitelem vozu Nissan, který již zaregistroval dřívější majitel, bude požádán, aby kontaktoval zákaznickou linku a doložil, že je majitelem vozu.
Společnost má právo dle vlastního uvážení vymazat profil kteréhokoli vozu, zejména (ale nejen) v případě, že jakýmkoli způsobem obdrží informaci o změně majitele vozu nebo vyřazení vozu z provozu.

PROFIL VOZU NISSAN
V profilu vašeho vozu na webové stránce YOU+NISSAN budou uvedeny tyto informace:

 • identifikační číslo vozidla (VIN) (!),
 • model (*),
 • typ motoru (*),
 • typ karosérie (*),
 • počet dveří (*),
 • typ převodovky (*),
 • výkon (*),
 • historie (nový/ojetý vůz),
 • datum pořízení,
 • datum plánovaného pořízení,
 • počet ujetých kilometrů,
 • odhadovaná roční ujetá vzdálenost v km.

Profil svého vozu můžete kdykoli vymazat.
Poskytnutí informací v rámci programu YOU+NISSAN je dobrovolné. Uvedení údajů označených symbolem (!) je však podmínkou k dokončení registrace a čerpání výhod programu YOU+NISSAN. Údaje označené symbolem (*) jsou rovněž povinné, příslušná pole se však vyplní automaticky na základě informací spojených s identifikačním číslem vozidla. Zákazník registrací v programu YOU+NISSAN vyjadřuje souhlas s tím, aby s jeho jménem byly potom, co sám uvede identifikační číslo vozidla, propojeny příslušné údaje z databáze identifikačních čísel vozidel společnosti (jež neobsahuje žádné osobní údaje). Údaje, které nejsou označeny symbolem (!) ani (*) nejsou povinné. Zákazník jejich zadáním vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby je společnost využívala pro účely poskytování služeb souvisejících s členstvím v programu YOU+NISSAN.

MOJE GARÁŽ
Funkce „Moje garáž“ umožňuje registraci většího počtu vozů v rámci jednoho registračního profilu. Vozy je z garáže možné kdykoli vymazat a v případě zakoupení dalšího nového či ojetého vozu Nissan je garáž možné rozšířit. Pokud ze své garáže vymažete všechny vozy, pozbýváte nároku na využívání nabídek pro věrné zákazníky a slev a jste povinni kontaktovat zákaznickou linku a dojednat odevzdání členské karty.

OSOBNÍ PROFIL
Ve vašem osobním profilu na webové stránce YOU+NISSAN budou uvedeny následující informace:

 • titul (!),
 • křestní jméno (!),
 • příjmení (!),
 • poštovní adresa (!),
 • e-mailová adresa (!),
 • telefonní číslo,
 • souhlas s přijímáním marketingových sdělení,
 • upřednostňovaná forma marketingových sdělení,
 • heslo (!).

Poskytnutí informací v rámci programu YOU+NISSAN je dobrovolné. Uvedení údajů označených symbolem (!) je však podmínkou k dokončení registrace a čerpání výhod programu YOU+NISSAN.
Svůj registrační profil na webové stránce YOU+NISSAN můžete kdykoli zrušit. Pokud jej ale vymažete, pozbydete nároku na využívání nabídek pro věrné zákazníky a slev a přestanete dostávat marketingová sdělení, k jejichž příjmu jste dali prostřednictvím stránky YOU+NISSAN souhlas. Jestliže jste však souhlas s přijímáním marketingových sdělení dali jiným způsobem (například při nákupu nového vozu, při provádění servisu, na akci značky Nissan apod.), můžete být nadále kontaktováni na základě tohoto souhlasu. Registraci do věrnostního programu YOU+NISSAN máte právo kdykoli obnovit.
Vymažete-li svůj registrační profil, kontaktujte pracovníky zákaznické linky a domluvte s nimi odevzdání členské karty.
Veškerá sdělení se členům zasílají na adresu, kterou uvedou v přihlášce. Členové jsou povinni společnost informovat o každé změně jména, adresy a dalších údajů. Společnost nenese odpovědnost za případné nedoručení sdělení, a to ani v případě, když má k dispozici správnou adresu.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v oddíle věnovaném zásadám ochrany osobních údajů.

FUNKCE KLIKNUTÍM ZAHÁJÍTE HOVOR A KLIKNUTÍM SPUSTÍTE CHAT
Kliknutím spustíte chat:
Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte a kontaktujte nás. Během pracovní doby (pondělí až pátek od 9:00 do 18:00, mimo státní svátky) si můžete v reálném čase pohovořit s některým z našich pracovníků a mimo pracovní dobu nám můžete zaslat e-mail. Pokud to bude možné, odpověď obdržíte do 2 pracovních dnů.
Kliknutím zahájíte hovor:
Jestliže dáváte přednost telefonickému kontaktu, můžete nám v pracovní době také zatelefonovat. Budou-li všichni naši operátoři vytíženi, co nejdříve vám zatelefonujeme zpátky. Naše služba je bezplatná, pokud však telefonujete ze zahraničí, příslušný poskytovatel služeb vám může naúčtovat roamingový poplatek.

Operátoři, s nimiž se prostřednictvím funkce Kliknutím spustíte chat a Kliknutím zahájíte hovor spojíte, nejsou techničtí odborníci a nemají oprávnění ani kvalifikaci k tomu, aby mohli přímo zodpovědět dotazy technického rázu. V případě takovýchto dotazů vám pouze pomohou získat informace od kolegy s potřebnou kvalifikací. Zpravidla na to budou potřebovat více času, než stanoví výše zmíněná lhůta pro zpracování dotazů, udělají ale všechno pro to, abyste odpověď dostali co nejdříve.
Společnost může komunikaci prostřednictvím funkcí Kliknutím spustíte chat a Kliknutím zahájíte hovor zaznamenávat. Pořízené záznamy budou uchovávány po dobu 1 roku a používány pouze v souvislosti s programem výhod YOU+NISSAN a pro účely školení a kontroly kvality. Pro účely školení a kontroly kvality budou sdělení používána výhradně v anonymní verzi. Po uplynutí roční lhůty bude zaznamenaná komunikace trvale vymazána. Data bude zpracovávat společnost a příležitostně také externí zpracovatel dat v pozici smluvního partnera společnosti. Zákazníci mají právo vyžádat si informace o svých osobních údajích, jež společnost eviduje, a o zpracovatelích dat, kteří s nimi pracují, a rovněž právo kdykoli požádat o zpřístupnění svých osobních údajů, poskytnutí jejich kopie či jejich vymazání. Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte společnost na adrese 1133 Budapešť, Infopark sétány 3 nebo na e-mailové adrese czechrep@nissan-services.eu.

Nahoru