Co je systém Apple CarPlay?

Systém Apple CarPlay představuje bezpečný způsob, jak používat telefon iPhone ve vašem vozidle. Systém Apple CarPlay používá funkce, které byste chtěli ovládat na svém telefonu iPhone za jízdy a přenáší je na palubní displej vozidla. Může vám tak poskytnout navigační pokyny, možnost telefonovat, odesílat či přijímat zprávy a poslouchat hudbu. Stačí pouze připojit telefon iPhone a vydat se na cestu.
Další informace naleznete na webových stránkách Apple CarPlay.

Která vozidla Nissan podporují systém Apple CarPlay™?

Chcete-li zobrazit vozidla, která jsou vybavena systémem Apple CarPlay™, navštivte webové stránky http://www.nissanusa.com/connect/package-specs. Společnost Nissan oznámí dostupnost ve chvíli, kdy je nový vůz Nissan systémem Apple CarPlay vybaven. Každý model vozu Nissan musí být specificky připraven pro systém Apple CarPlay a proto modely prodané před zavedením tohoto systému společností Nissan nejsou kompatibilní.

Která zařízení (telefony) jsou kompatibilní se systémem Apple CarPlay?

Chcete-li používat systém Apple CarPlay, potřebujete telefon iPhone 5 nebo novější se systémem iOS 7.1 nebo novějším. Systém Apple CarPlay není kompatibilní s jinými zařízeními než Apple (Android / Windows).

Kde naleznu aplikace pro systém Apple CarPlay?

Pro systém Apple CarPlay nejsou žádné aplikace. Systém je součástí operačního systému telefonů iPhone (iOS), který je integrován do všech telefonů iPhone 5 a novějších. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, ujistěte se, že na telefonu máte nainstalován nejnovější software. V nastavení musíte také zapnout Siri.

Jak povolím systém Apple CarPlay v nastavení svého telefonu iPhone?

Když je vozidlo zastaveno a připojujete telefon poprvé, mělo by se zobrazit okno s dotazem, zda chcete připojit vozidlo, když je telefon uzamčen.

Zajistěte, aby byla zapnutá funkce Siri. Přejděte do Nastavení > Obecné > Siri. Přesuňte ovladač doprava a povolte funkci Siri.

Navštivte tento odkaz, kde naleznete další informace, jak používat systém Apple CarPlay s vaším telefonem iPhone.

Jak mohu propojit chytrý telefon se systémem Apple CarPlay?

Musíte připojit kabel USB certifikovaný společností Apple do portu USB.

Systém Apple CarPlay bude pracovat pouze s telefonem, který je připojen do portu USB1. USB2 neumožňuje připojit systém Apple CarPlay.

Proč musím používat s telefonem iPhone kabel USB?

Systém Apple CarPlay v současnosti vyžaduje používat kabel USB certifikovaný společností Apple.

Mohu přesto z telefonu iPhone přenášet zvukový signál technologií Bluetooth?

Zvuk nelze přenášet technologií Bluetooth ze zařízení, které je připojeno k portu USB a má spuštěn systém Apple CarPlay. Zvuk technologií Bluetooth můžete přenášet pouze z jiného zařízení. Můžete vybrat přenos Bluetooth nebo jiné zdroje.

Podporují aplikace systému Apple CarPlay více telefonů a řidičů?

Ano, avšak v jeden okamžik pouze na jednom telefonu. Systém vozidla (hlavní jednotka) rozpozná pouze telefon iPhone právě připojený do portu USB.

Chcete-li přepnout na jiný telefon iPhone, jednoduše jej připojte do portu USB a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kde naleznu smluvní podmínky pro systém Apple CarPlay?&

Používáním systému Apple CarPlay potvrdíte následující: Systém Apple CarPlay je služba poskytovaná společností Apple Inc. na základě jejích smluvních podmínek. Společnost Nissan tak není zodpovědná za systém Apple CarPlay a jeho funkce či aplikace. Když používáte systém Apple CarPlay, některé informace z vašeho vozidla (včetně jeho polohy) jsou přenášeny do telefonu iPhone. Ve vztahu ke společnosti Nissan jste plně odpovědní za používání systému Apple CarPlay vámi a ostatními osobami.

Když je telefon iPhone® připojen k portu USB, bude se nabíjet?

Ano, může se však nabíjet pomaleji než normálně, v závislosti na použití systému CarPlay (spuštěno několik aplikací: navigace a hudba a texty…).

Musí být můj telefon odemčený, aby bylo možné používat systém Apple CarPlay?

Ne. Při prvním připojení telefonu budete dotázáni, zda chcete povolit, aby systém Apple CarPlay pracoval i s uzamčeným telefonem. Chcete-li toto nastavení kdykoliv změnit, přejděte do Nastavení-->Obecné-->CarPlay. Vyberte vozidlo a pak můžete zapnout nebo vypnout nastavení.

Potřebuji datové spojení?

Pokud mají všechny funkce systému Apple CarPlay pracovat správně, je nutné mít kompatibilní telefon iPhone, mobilní spojení včetně datového tarifu. Některé funkce budou pracovat bez datového spojení (3G nebo 4G).

Funkce / aplikace / software / hardware

Funkčnost systému Apple CarPlay může být zhoršena nebo ztracena v případě změn operačních systémů, hardwaru, softwaru nebo dalších technologií, které jsou důležité pro podporu systému mimo kontrolu společnosti Nissan. Funkci systému Apple CarPlay mohou rovněž narušit vládní předpisy.

Problémy s funkčností. Pomalé nahrávání.

Když systém Apple CarPlay pracuje, jeho funkčnost je ovlivněna intenzitou mobilního signálu nebo výkonem samotného telefonu. Pokud se funkčnost systému zhorší:
• Zkontrolujte intenzitu mobilního signálu. Je-li nízký, čekejte na silnější signál.
• Odpojte a připojte svůj telefon.
• Uzavřete všechny aplikace a restartujete je.
• Vypněte a pak znovu zapněte telefon iPhone.

Nelze spustit systém Apple CarPlay, i když je připojen k vozidlu. Také další problémy s funkcí.

1. Doporučujeme používat kabel certifikovaný společností Apple, který byl dodán s telefonem. Také ověřte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru.
2. Potvrďte, že kabel USB je připojen ke správnému portu USB. Kabel USB správně připojený k portu USB1.
3. Ověřte si, že systém Apple CarPlay je zapnutý v nastavení – >nabídka Obecné v telefonu iPhone.
4. Zařízení není kompatibilní se systémem Apple CarPlay. 

Zkontrolujte požadavky na kompatibilitu.

Funkce Siri není přístupná pomocí spínače na volantu.

1. Zkontrolujte, zda držíte tlačítko TALK na volantu stisknuté a zda jste jej jenom krátce nestiskli.
2. Nastavení funkce Siri není na telefonu povoleno. Zapněte funkci SIRI ve svém telefonu.
3. Zkontrolujte, zda používáte kabel certifikovaný společností Apple. Kabel nemusí být správně připojen. Odpojte a znovu připojte kabel USB a ověřte tak, že je ke konektoru USB správně připojen.

Display Commander (otočný ovladač) DTU.

Systém Apple CarPlay nepodporuje úplné použití otočného ovladače Nissan Maxima Display Commander pro pohyb v nabídkách nebo seznamech, výběr položek, písmen nebo pro zvětšování a přesouvání v zobrazení Apple Map. Používejte k ovládání systému Apple CarPlay dotykovou obrazovku.

Nemohu správně ovládat hlasitost.

Ovládací prvky hlasitosti (tlačítka na volantu nebo otočný ovladač) se používají k ovládání hlasitosti zvuku, zvonění a Siri / hlasové navigace, v závislosti na tom, co právě přehráváte v reproduktorech vozidla. Hlasitost by měla se standardně snížit na hlasitost hudby/zvuku, když je ukončeno hlášení Siri / navigační pokyny, v některých případech pak může být nutné, aby uživatel vyčkal před nastavením hlasitosti hudby.

Pokud zjistíte, že ovládáte hlasitost pokynů místo hlasitosti hudby, ověřte si, že je obrazovka telefonu iPhone vypnutá. Můžete také telefon ztlumit, abyste dosáhli nejlepší výkonnosti.

Ovládací prvky aplikace Apple Maps se obtížně hledají.

Ovládací prvky aplikace Apple Maps lze zpřístupnit klepnutím na obrazovku. Vypnutí zvuku, přibližování, 3D mapa atd...

Jak ukončit systém Apple CarPlay?

Chcete-li používat rozhraní vozu Nissan, stiskněte jeho z tlačítek na levé straně obrazovky, nebo vedle otočného ovladače Display Commander.

Chcete-li systém Apple CarPlay vypnout úplně, musíte jej odpojit od portu USB.

Jaké jsou k dispozici další aplikace? Kalendář / E-mail / Facebook / Waze / NissanConnect