TERMÍN

Otázka Odpověď
Co je VIN?
VIN je zkratka pro Vehicle Identification Number, jedinečné identifikační číslo každého vozidla. Identifikační číslo vozidla VIN (Vehicle Identification Number) naleznete na palubní desce na straně řidiče. Nejsnazší způsob k jeho nalezení je postavit se vně vozidla na straně řidiče a podívat se do rohu palubní desky, kde se spojuje s čelním sklem.
Co je energetická hospodárnost?
Energetická hospodárnost představuje poměr mezi ujetou vzdáleností a spotřebou energie. Čím více kilometrů/mil na kWh a čím méně kWh na kilometr/míli, tím lepší energetická hospodárnost.
Co jsou Oblíbené? (Informační kanály)
Pomocí této funkce okamžitě přecházíte na informační kanály, například „Internet a plán cesty“.
Co je jedna „cesta“ (Trip)? Cesta je jízda, začínající s vypnutým zapalováním a opět končící s vypnutým zapalováním (jedna cesta je jedna jízda).
Co je ekologický strom (Eco Tree)?
Ekologický strom je název pro strom zobrazený na indikátoru Eco. Zobrazuje, jak přispíváte k ekologické jízdě.

JEDNOTKY

Otázka Odpověď
Jak přepnu z mil na kilometry?
Měrná jednotka je nastavena podle země, ve které je vozidlo registrováno při podpisu smlouvy You+Nissan CARWINGS. Odráží se pak na webu, v e-mailových zprávách a informačních kanálech. Jakmile jste registrování v jedné zemi, nemůžete měrné jednotky změnit.

ÚČET

Otázka Odpověď
Mohu použít stejné uživatelské ID na jiném vozidle?
Přihlašovací ID systému CARWINGS může existovat pouze pro jedno vozidlo LEAF.
Je pro stejné vozidlo dostupné více než jedno ID uživatele?
Pro jedno vozidlo LEAF můžete získat pouze jedno přihlašovací ID systému CARWINGS.
Co mám dělat, pokud prodám svůj vůz LEAF?
Doporučujeme vám odstranit vaše vozidlo z vašeho stávajícího účtu systém CARWINGS You+Nissan.
Mohu použít předchozí uživatelské ID, když přejdu na jiné vozidlo? Své předchozí ID uživatele můžete použít pouze během registrace, pokud byl účet předchozího ID uživatele odstraněn.
Co když zapomenu své ID uživatele? Můžete si jej potvrdit zobrazením obrazovky navigace. Můžete si jej také potvrdit přihlášením do účtu systém CARWINGS se svou e-mailovou adresou a heslem a kliknout na možnost "Konfigurace" a pak "AKTUALIZACE CARWINGS".
Co když zapomenu heslo? Klikněte na odkaz "Zapomněli jste heslo?" na stránce přihlášení You+Nissan a postupujte podle dalších instrukcí.

PŘIHLÁŠENÍ

Otázka Odpověď
Byl jsem odhlášen od webového portálu systému CARWINGS nebo aplikace NissanConnect EV. Proč?
Současně je možné přihlásit se pouze z 1 zařízení. Přihlášením na webovému portálu CARWINGS You+Nissan nebo do aplikace NissanConnect EV budete odhlášeni od jakéhokoliv probíhajícího spojení.

PŘEZDÍVKA

Otázka Odpověď
K čemu se používá moje přezdívka?
Pod svou přezdívkou se účastníte místní a globální ekosoutěže.

E-MAILOVÁ ADRESA

Otázka Odpověď
Kolik adres mohu registrovat pro příjem oznámení?
Můžete registrovat až 3 různé e-mailové adresy, včetně té, které jste použili během registrace.
Neobdržel jsem e-mailové oznámení.
Zajistěte, aby nastavení oznámení byla řádně nakonfigurována. Můžete nakonfigurovat oznámení předvoleb buď na webovém portálu CARWINGS You+Nissan, nebo přímo v aplikaci NissanConnect EV.

DÁLKOVÉ

Otázka Odpověď
Nemohu spustit vzdálenou kontrolu stavu akumulátoru, nabíjení nebo ovládání klimatizace.
Nejprve zajistěte, že jsou provedeny všechny kroky procesu registrace. Vaše vozidlo musí být v rozsahu pokrytí sítě, musí mít spojení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické služby společnosti Nissan.
Nemohu nabíjet na dálku (Remote Charge).
Pokud není nabíjecí kabel řádně připojen, nabíjení nelze zapnout na dálku. Pokud nepracuje, je tomu tak proto, že spínač napájení vozidla je zapnutý (bude funkční, pokud bude spínač napájení vypnutý), nebo se nacházíte mimo oblast poskytované služby.
Mohu nabíjení na dálku vypnout z PC nebo mobilu?
Litujeme, ale nabíjení na dálku nelze vypnout z počítače ani mobilu. Pokud chcete nabíjení zastavit, odpojte kabel ručně.
Kdy nabíjení na dálku skončí?
Když je akumulátor nabitý, zastaví se vše automaticky. K vypnutí dojde také při odpojení dobíjecího kabelu nebo nastartování vozidla.
Můžu Rychlé nabíjení spustit z počítače nebo telefonu?
Litujeme, ale to není možné. Nabíjení na dálku je k dispozici pouze při standardním nabíjení.
Nemohu spustit Ovládání klimatizace na dálku. Pokud není dobíjecí kabel řádně připojen nebo je jeho baterie příliš vybitá, Ovládání klimatizace na dálku (Remote Climate Control) nebude fungovat. Nebude pracovat, ani když je vůz nastartovaný, nebo jste v oblasti mimo signál.
Mohu Ovládání klimatizace na dálku vypnout z počítače nebo mobilu?
Ano, systém ovládání klimatizace můžete zastavit prostřednictvím webového portálu CARWINGS You+Nissan nebo z aplikace NissanConnect EV.
Kdy se Ovládání klimatizace na dálku vypne?
S dobíjecím kabelem se vypíná po maximálně 2 hodinách. Bez dobíjecího kabelu přestane používat energii z baterie po maximálně 15 minutách. K vypnutí dojde také při odpojení dobíjecího kabelu nebo nastartování vozidla.
Mohu pomocí Ovládání klimatizace na dálku nastavit teplotu?
Litujeme, ale tuto teplotu nelze aktualizovat vzdáleně. Funkce vzdáleného ovládání klimatizace automaticky nastavuje pohodlnou teplotu (asi 25 °C).
Můžu Ovládání klimatizace na dálku zapnout při nabíjení?
Ano. V takovém případě Ovládání klimatizace pracuje, zatímco probíhá dobíjení.
Můžu zapnout nabíjení na dálku, když je Ovládání klimatizace v chodu?
Ano. V takovém případě nabíjení pracuje, zatímco probíhá Ovládání klimatizace.
Zobrazí se po dokončení upozornění na stav nabíjení (Charging Status), i když se jedná o Rychlé nabíjení?
Ano, k upozornění dojde, i když Rychlé nabíjení skončí nebo se zastaví.
Kdy se objeví upozornění na změnu Stavu nabíjení kromě okamžiku, kdy nabíjení skončí?
Upozornění obdržíte také při odpojení nabíjecího kabelu nebo v případě výpadku dodávky energie.
Jak dlouho trvá zapnutí ovládání klimatizace uvnitř vozidla?
Jakmile je nastaven časovač, spuštění ovládání klimatizace může trvat až 5 minut.
Jak dlouho pracuje funkce ovládání klimatizace ve vozidle během doby nabíjení a po nabíjení?
Pokud je vozidlo odpojeno, ovládání klimatizace zůstane zapnuté maximálně 15 minut. Pokud je vozidlo připojeno, systém zkontroluje teplotu kabiny 2 hodiny před odjezdem, a rozhodne, zda je nutné jej zapnout, aby bylo dosaženo správné teploty.
Jak si mohu na dálku nastavit teplotu? U vozu EUROLEAF můžete funkci ovládání klimatizace nastavit pouze přímo na palubě: Stiskněte tlačítko Zero Emission > Nastavení (Settings) > Načasování / Na dálku (Timer/Remote) – Nastavit teplotu (Set Climate Temp).
Mohu nastavit načasování, když už je ovládání klimatizace zapnuté? Když je ovládání klimatizace zapnuté, můžete je nastavit na později. Na průběh aktuální činnosti ovládání klimatizace to nebude mít vliv.
Mohu načasování nastavit na více časových úseků? Najednou lze nastavit pouze jeden časovač. Pokud nastavíte nový časovač, nahradíte tak časovač, který byl nastaven předtím.

JÍZDNÍ ZÁZNAMY

Otázka Odpověď
Je zde neshoda mezi ujetou vzdáleností zobrazenou ve vozidle a tou, která je na webovém portálu / v aplikaci.
Neshoda se vyskytuje proto, že informace zobrazení na přístroji se liší od informací v navigaci. Tak tomu je proto, že navigační systém vypočítává údaje od okamžiku vytvoření účtu.
Jak se určuje snížení emisí CO2? Jak se vypočítávají?
Předpokládáme, že při jízdě 100% elektromobilem lze výrazně snížit emise CO2. Vypočítává se množství CO2 vyprodukovaného za stejnou vzdálenost benzínovým vozem Nissan Pulsar, který svou velikostí odpovídá vašemu.

MŮJ STYL JÍZDY

Otázka Odpověď
Jak mohu nastavit svůj styl jízdy?
Úroveň nastavujeme podle toho, jak jak moc se výsledek odchyluje od průměru. Průměrná úroveň je 3.
Kolik záznamů historie se zobrazuje?
V aplikaci NissanConnect EV si můžete prohlédnout posledních 5 jízdních záznamů. Pokud chcete vědět více, použijte webový portál CARWINGS You+Nissan.

MODELACE CEN ELEKTŘINY

Otázka Odpověď
Jak se určuje snížení emisí CO2? Jak se vypočítávají?
Předpokládáme, že při jízdě elektromobilem lze výrazně snížit emise CO2. TIIDA vypočítává množství CO2 vyprodukovaného za stejnou vzdálenost vozem se zážehovým motorem, který svou velikostí odpovídá vašemu.
Tento případ se liší.
Skutečná spotřeba elektřiny je v každé smlouvě jiná. Také záleží na časovém úseku. Tuto službu používejte pouze orientačně.

HODNOCENÍ V MÉM OKOLÍ

Otázka Odpověď
Jak určujete platinovou, zlatou, stříbrnou a bronzovou úroveň?
Hodnocení se provádí podle průměrné energetické hospodárnosti za měsíc. Platinová: v nejlepších 20 % Zlatá: v prvních 20–50 % Stříbrná: 50–80 % Bronzová: méně než 80 %.
Je září a zobrazují se výsledky za srpen.
Po nahrání zářijových dat do datového centra se od příštího přihlášení zobrazí hodnocení za září. Hodnocení se nahrává jednou denně, proto se přihlaste den po nahrání dat.

HODNOCENÍ VE SVĚTĚ

Otázka Odpověď
Jaký je rozdíl mezi hodnocením za měsíc, týden a den?
Každé hodnocení je definováno následovně: Měsíčně: Hodnocení založené na hodnotách nasbíraných za měsíc. Zobrazuje se celková hodnota. Pouze energetická hospodárnost se zobrazuje jako průměr. Nová hodnota se zobrazí příští měsíc. Záznamy se aktualizují každý den, můžete tedy sledovat celý proces.
Na stránkách na svém počítači najdete 3 druhy hodnocení: měsíční, týdenní a denní Které je k dispozici na informačním pruhu (Information Feed)?
K dispozici je denní hodnocení.
Registroval/a jsem se pro Hodnocení ve světě, ale nedostávám ho.
Pokud se data neaktualizují po více než 7 dní, denní hodnocení se nevydává. Zobrazení nashromážděných dat může několik dní trvat.
K čemu slouží ikona stromu?
Velikost ikony stromu zastupuje získaná čísla ekostromů v Severní Americe, Evropě a Japonsku.
   

Přihlášení z mobilu

Otázka Odpověď
Co znamená „Zapamatovat“?
Pokud zaškrtnete „Zapamatovat“, nemusíte pokaždé zadávat ID uživatele a heslo. Budete se však muset přesto přihlásit ručně.
Co znamená položka „Zůstat přihlášený“?
Jakmile nastavíte položku „Zůstat přihlášený“ v aplikaci NissanConnect EV, automaticky budete přesměrování na panelu. Chcete-li tuto možnost zrušit, měli byste se z aplikace přesto odhlásit.