Napojte se na svět kolem vás

Qashqai je váš technologický partner. Budete překvapeni, co všechno dokážete silou vašeho hlasu či pouhým dotykem.

Nissan QQ Connect with tel Villa and lady

¹ Neměli byste se spoléhat pouze na pomocné funkce pro řidiče. Některé funkce nemusejí fungovat ve všech podmínkách a za všech okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně podmínek týkajících se technologií Nissan se prosím obracejte na svého prodejce vozů Nissan nebo navštivte stránku www.nissan.cz

² Chcete-li používat Nissan Connect, měli byste své mobilní zařízení připojovat pouze tehdy, když je vozidlo bezpečně zaparkované. Používání systému musí být vždy v souladu s pravidly silničního provozu. Řidiči mohou systém používat, pouze pokud je to bezpečné. Uživatelé si musejí být vědomi toho, že technologie hands-free může odvádět jejich pozornost od vozovky, což může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

³ Funkci „In-Car WiFI“ lze využívat díky integrovanému bezdrátovému internetovému připojení. Datové balíčky poskytuje náš roamingový partner [Orange nebo místní přidružený poskytovatel] v souladu s jejich podmínkami. „In-Car WiFi” je dostupná za příplatek, na základě předplatného. Více informací naleznete na www.nissan.cz nebo kontaktujte vašeho prodejce vozů Nissan.

⁴ Funkce jsou dostupné v závislosti na verzi, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek)

⁵ Funkce Sledování odcizeného vozidla je dostupná za příplatek. Více informací naleznete na www.nissan.cz nebo kontaktujte svého prodejce vozů Nissan. K dostání pouze ve Spojeném království, Francii, Německu, Španělsku & Itálii

⁶ Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností

Obrázky a popisy slouží pouze pro ilustraci. Na některých fotografiích jsou vozidla, která neodpovídají specifikacím určeným pro český trh a neznázorňují konkrétní model, výbavu nebo nabídku. Vyobrazené funkce nemusejí být dostupné, nemusejí být součástí standardní výbavy nebo mohou být pouze jako volitelná výbava (za příplatek).