YOKOHAMA, Japonsko (29. listopadu 2021) – Společnost Nissan Motor Co., Ltd. dnes představila Nissan Ambition 2030, novou dlouhodobou vizi společnosti pro posílení mobility i v dalších letech. V reakci na kritické potřeby životního prostředí, společnosti a zákazníků se Nissan chce stát skutečně udržitelnou společností, která směřuje k čistšímu, bezpečnějšímu a inkluzivnějšímu světu. S touto vizí chce Nissan poskytovat strategickou hodnotu tím, že posílí cesty, které nabízejí sebevědomé, vzrušující a integrovanější zážitky pro zákazníky a prostřednictvím spolupráce umožnit společnosti vybudovat inteligentní ekosystém s integrovanou mobilitou.

V příštích deseti letech bude společnost Nissan dodávat vzrušující elektrifikovaná vozidla a technologické inovace a zároveň rozšíří své aktivity po celém světě. Tato vize podporuje cíl společnosti Nissan být do fiskálního roku 2050 uhlíkově neutrální v celém životním cyklu svých produktů.

Generální ředitel společnosti Nissan Makoto Učida prohlásil: "Úloha společností při řešení společenských potřeb se stále více posiluje. Díky projektu Nissan Ambition 2030 budeme řídit nový věk elektrifikace, budeme rozvíjet technologie pro snižování uhlíkové stopy a usilovat o nové obchodní aktivity a nové příležitosti. Chceme transformovat Nissan tak, aby se stal udržitelnou společností, která je skutečně potřebná jak pro naše zákazníky, tak pro společnost."