V rámci zajištění bezpečnosti a vysoké kvality vozů Nissan může příležitostně společnost Nissan svolat zákazníky k bezplatné opravě či servisní modernizaci jejich vozu.

Svolávací akce
Při svolání provádíme u konkrétně vybrané skupiny vozů preventivní kontrolu, abychom ověřili, zda nemají poruchu. Pokud obdržíte oznámení, že byl váš vůz vybrán, vyzýváme vás, abyste neprodleně kontaktovali svého prodejce vozů Nissan a domluvili se s ním na bezplatné opravě vašeho vozu.

Aktualizace v rámci servisní akce
Aktualizace v rámci servisní akce je preventivní kontrola, kterou někdy provádíme u vybrané skupiny vozů, abychom zajistili, že budou zákazníci spokojeni. Netýká se bezpečnosti. Pokud vám oznámíme, že váš vůz může mít konkrétní vadu, co nejdříve nás kontaktujte a domluvte se na bezplatné modernizaci vašeho vozu.

Neobdržel(a) jsem dopis od společnosti Nissan. Jak mohu ověřit, jestli se na mé vozidlo vztahuje nějaká probíhající akce?
Společnost Nissan spustila vyhrazenou online stránku pro dotazy týkající se svolávací akce Takata. Přejdete na ni pomocí odkazu na konci této stránky. Ohledně jakýchkoli jiných kampaní kontaktujte nejbližšího prodejce Nissan, který vám neprodleně sdělí, zda probíhají jiné akce.

Co můžete očekávat, pokud se na vás vztahuje svolávací nebo servisní akce:

  • Bezplatnou opravu či aktualizace, aby nedošlo k problému s vozem, který by měl vliv na jeho používání.
  • Použijeme pouze originální díly Nissan u autorizovaného prodejce Nissan.
  • Na veškeré opravy se vztahuje naše standardní servisní záruka.
  • Při plánování kontroly vám vyjdeme maximálně vstříc.
  • Kontaktovat vás můžeme způsobem, který vám nejvíce vyhovuje – písemně/e-mailem/telefonicky.
  • Zákazníkům registrovaným na webových stránkách  You+Nissan nebo v aplikaci zajišťujeme automatickou aktualizaci.