Správce

Správcem je společnost Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapešť, Csörsz u. 49-51., e-mail: adatvedelem@nissan.hu), v jejímž zastoupení vystupuje jako zpracovatel společnost Grand Automotive Central Europe Kft. - odštěpný závod (Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1,, e-mail: zakaznickalinka@nissan.cz (dále jen „naše společnost“ nebo „my“, včetně všech pádových tvarů).

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je nutné a opodstatněné, abychom pro Vás mohli zajistit následující zákaznické služby:

1.      Zákaznická podpora: V případě, že se na nás obracíte, umožňují nám Vaše osobní údaje odpovědět na Vaše dotazy, vyřídit Vaše žádosti, nároky nebo stížnosti a za pomoci těchto údajů Vám zajišťujeme přístup k našim zákaznickým službám a za tímto účelem Vás identifikujeme. Správce má na zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem, aby mohl vyhovět Vašim uživatelským a zákaznickým požadavkům, vyřizovat a vypořádávat případné stížnosti a také za účelem předložení, uplatnění a ochrany souvisejících právních nároků.

2.      Nahrávání telefonických hovorů: Obracíte-li se na nás prostřednictvím naší zákaznické linky a dáte-li k tomu svůj souhlas, je příchozí hovor nahráván. Jestliže s pořízením zvukového záznamu nesouhlasíte, můžete se na nás obrátit i písemně, na e-mailovou adresu zakaznickalinka@nissan.cz.

 

Příjemce/příjemci při předávání osobních údajů

V rámci organizační struktury naší společnosti mají k Vašim osobním údajům přístup výhradně zaměstnanci, kteří vyřizují žádosti a stížnosti zákazníků. V případě potřeby jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny i příslušnému autorizovanému prodejci NISSAN, který je ve stížnosti nebo žádosti uveden. V případě stížnosti technické povahy jsou osobní údaje dále zpřístupněny společnosti Nissan Automotive Europe S.A.S. (Francie) nebo jejím spřízněným společnostem. Dochází-li k předávání Vašich osobních údajů mimo země Evropského hospodářského prostoru (EHP), je toto předávání prováděno výhradně s odpovídajícími zárukami v zájmu ochrany bezpečnosti údajů.  

 

Vaše práva, zejména právo vznést námitku

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo požádat o poskytnutí informací, právo na opravu údajů, v určitém rozsahu na jejich výmaz, dále právo požádat o kopii těchto údajů a částečně také právo požádat o omezení jejich zpracování.

 

MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JE VŠAK MOŽNÉ, ŽE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM NEBUDEME MOCI ZAJISTIT POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB.

 

Úplné znění informačního sdělení

Další informace naleznete v dokumentu: Informační sdělení o ochraně osobních údajů (úplné znění)

Datum poslední aktualizace: 15. ledna 2020, v.1.0