Asistenční & bezpečnostní technologie

Odhalte vlastnosti vozu ARIYA, jako jsou technologie jízdního asistenta, asistent změny jízdního pruhu, inteligentní panoramatický kamerový parkovací systém a další. 

Dovolte technologiím ProPILOT Assist aby vám napomáhaly během jízd nebo při parkování s ARIYA. Řízení je jednodušší když se práce rozdělí.

TECHNOLOGIE PROPILOT ASSIST

Nissan ARIYA driver with hands on steering wheel illustrating ProPILOT with Navi-link

ProPILOT Assist s funkcí Navi-Link

ProPILOT Assist s funkcí Navi-Link sleduje dopravní situaci, udržuje vůz ve středu pruhu a díky zabudovaným mapám vás včas připraví na sjezd nebo zatáčku.  1

UDRŽUJE PŘEDEM NASTAVENOU VZDÁLENOST

POMÁHÁ DRŽET VÁŠ VŮZ UPROSTŘED JÍZDNÍHO PRUHU

SLEDUJE CESTU PŘED VÁMI

Nissan ARIYA view from behind as car steers into a space using ProPILOT Park

ProPILOT Park

Stiskněte tlačítko ProPILOT Park a zaplujte na vybrané parkovací místo. Nissan ARIYA převezme řízení, akcelerátor, brzdy i řadící páku. 1

Celá řada technologií bude dávat pozor na všechny strany.

ASISTENT ŘIDIČE & BEZPEČNOST

Často kladené dotazy

JAKÉ JSOU DOSTUPNÉ POKROKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY MODELU NISSAN ARIYA?

DISPONUJE NISSAN ARIYA TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO BRZDĚNÍ?

OBSAHUJE NISSAN ARIYA TECHNOLOGIE, KTERÉ MI POMŮŽOU S COUVÁNÍM A VYJÍŽDĚNÍM POZADU?

DALŠÍ
Prozkoumejte design
Next photo
Nissan

¹ Funkce ProPILOT Assist je k dispozici u omezeného počtu vozidel. ProPILOT Assist je vyspělou technologií pro podporu řidiče, avšak nedokáže zabránit kolizím. Systém ProPILOT Assist je určen pro použití pouze na dálnicích (s protisměrnými pruhy oddělenými bariérami) a vyžaduje, aby řidič věnoval pozornost dopravní situaci a měl ruce na volantu. Řidič je povinen udržovat pozornost, řídit bezpečně, dodržovat rychlost a bezpečnou vzdálenost s ohledem na stav vozovky a měl by být vždy schopný vůz ovládat.

² Neměli byste se spoléhat pouze na pomocné funkce pro řidiče. Některé funkce nemusejí fungovat ve všech podmínkách a za všech okolností. Platí rychlostní a jiná omezení. Ohledně podmínek týkajících se technologií Nissan se prosím obracejte na svého prodejce vozů Nissan nebo jej kontaktuje přes www.nissan.cz

³ Tento systém by neměl být využíván při parkování

Obrázky a popisy slouží pouze pro ilustraci. Na některých fotografiích jsou vozidla, která neodpovídají britským specifikacím a neznázorňují konkrétní model, výbavu nebo nabídku. Vyobrazené funkce nemusejí být dostupné, nemusejí být dostupné ve standardní výbavě nebo mohou být pouze jako volitelné příslušenství. Funkce jsou dostupné podle verze, ve standardní výbavě nebo jako volitelné příslušenství (za příplatek).